Varning! Programmet stöder inte denna webbläsareVi föreslår att du uppgraderar till senaste versionen
Array
(
  [domain_topo_string] => gotland
  [archiveData] => Array
    (
      [domain] => gotland.topotek.se
      [domain_prefix] => gotland
      [domain_suffix] => topotek.se
      [default_license] => 1
      [archive_id] => 339
      [name] => Gotland
      [label] => Gotland
      [main_headline] => Gotland
      [sub_headline] => 
      [auto_show_intro] => 0
      [question_email] => madelene.nettermark@riksarkivet.se
      [lat] => 57.45644487838771
      [lng] => 18.703087303125017
      [zoom] => 7
      [background_image_path] => 
      [online] => 1
      [allow_registration] => 0
      [sort] => 
      [sort_direction] => 
      [documents_per_page] => 50
      [language] => se
      [operator] => 
      [multi_location] => 1
      [selectedCats] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 7
        )

      [logo_url] => statimg/logos/topothek/logo_TT2_se.png
    )

  [archiveName] => Gotland
  [topolanguage] => se
  [uploadDirectory] => data/Gotland339/archivedata/userdata
  [show_intro] => 
  [intro_showed] => 1
  [sel_language] => 
  [language] => se
  [archiveOnline] => 1
  [sql_query] => SELECT D.* FROM (SELECT d.name document_name,d.document_type type_id,d.category_id category_id,d.date_text,d.date_from,d.date_to,t.name type,d.document_id id,viewpoint_lat,viewpoint_lng,viewpoint_bottom_left_lng,viewpoint_bottom_left_lat,viewpoint_bottom_right_lng,viewpoint_bottom_right_lat, question,publish_date,d.copyright_new,d.uploader,dig.document_group_id, dig.position group_position,dg.name group_name FROM (SELECT TheKeyList.document_id, Group_Concat(TheKeyList.name) AS SeachKeys FROM (Select k.name, dk.document_id FROM keyword k LEFT JOIN document_has_keyword dk ON dk.keyword_id = k.keyword_id WHERE k.archive_id = 339 AND (Lower(k.name) REGEXP '[[:<:]]visby[[:>:]]') UNION SELECT d.name, d.document_id FROM document d WHERE d.archive_id = 339 AND d.deleted = 0 AND d.status=0 AND (Lower(d.name) REGEXP '[[:<:]]visby[[:>:]]') ) TheKeyList GROUP BY TheKeyList.document_id) FilteredKeys LEFT JOIN document d ON d.document_id = FilteredKeys.document_id LEFT JOIN document_type t ON d.document_type = t.document_type_id LEFT JOIN document_in_group dig ON d.document_id = dig.document_id LEFT JOIN document_group dg ON dig.document_group_id = dg.document_group_id WHERE d.archive_id = 339 AND d.deleted = 0 AND d.status=0) D 
)

PHPSESSID:4d82db46f65c212c4caccf381ac6a50d

Kategorier

 • Bild
  209
 • Video
  0
 • Objekt
  0
 • Text
  0
 • Dokument
  0
 • Ljud
  0
 • Personer
  1
 • Din hjälp behövs
  25
Per sida
Sortera efter

Karta

Skapa sökområde genom att dra med höger musknapp